İnsan

İlk start’tan itibaren vurguladığım,

Tedarikçilerle “kırmızı” ilişkiler kurulmalı. Onların varlığı hep gerekli ve sorunsuz destek için, sorunsuz desteklenmeli. Hiç değişemeyecek en onurlu ticari kuralların temelleri atılacağı ilk halka.

Müşterilerle “kırmızı” ilişkiler .Onların varlığı devamın, hedeflerin, temennilerin 2.halkası.

Çalışanlarla “kırmızı” ilişkiler. Çalıştıkları firmayı sevgiyle taşımaları sağlanmalı, değer vermeleri, desteklenmeleri, destekleri hiç eksilmemeli.

Girişimlerde, başlangıçlarda, önce insani değerleri anlatıyoruz. Sistemselleşmelerin önümüze geçtiği ortamda, müşterilerin birer “insan”
Tedarikçilerin birer “insan” olduğunu anlatıyoruz. “Sevgi” ve “Saygı” yı temele oturtmanız gerektiğini ve tüm topraklarda en geçerli değer olduğunu anlatıyoruz.

Web sitenizi, pazaryerleri, sosyal medya pazarlamalarında bu değerlerin etkisini, geçerliliğini, soğuk satıştaki sıcak noktaları öğretiyor ve farklılaştırıyoruz.